ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข

“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูเหมิ่น ข่มเหง และใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา
จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มัทธิว 5:12)

เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าได้แบ่งปันพระวาจาเกี่ยวกับผู้ต่ำต้อย พระเจ้าทรงดูแลผู้ต่ำต้อย และทรงรักคนบาป แต่พระองค์เกลียดบาป ทันทีที่ข้าพเจ้าแบ่งปันพระวาจาบทนี้ลงบนโลกออนไลน์ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ ก็มีบุคคลหนึ่งซึ่งใช้ชื่อทางศาสนาของตน เป็นชื่อโปรไฟล์ และเข้ามา comment ข้าพเจ้า สรุปใจความได้ว่า คนชั่วก็ชั่วและรับกรรมชั่วเพราะตัวของคนชั่วเอง คนดีก็ดีเพราะความดีที่เขาทำเอง ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดทั้งสิ้น ข้าพเจ้าไม่ได้มี comment ใดกลับไป นอกจากลบ comment นั้นออกเสีย เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าต้องรู้สึกหดหู่ กับความขัดแย้งอย่างไร้คุณค่านี้ สิ่งที่ข้าพเจ้ายังยึดมั่นอยู่และมั่นใจในความเชื่อของตน คือองค์พระเจ้าที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า ประสบการณ์ความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราไม่อาจบอกได้ว่า ประสบการณ์ของตัวเราดีกว่าของคนอื่นๆ เพราะนี่คือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่ประสบการณ์ทางโลกที่สามารถมาถกเถียง หรือลำดับความสำคัญ หรือใครถูกต้องกว่ากันได้

“ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” (1ยอห์น 3:3)

ลูกของพระควรมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพื่อนต่างศาสนาเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า พวกเขามองว่าพระสงฆ์ของศาสนาคริสต์เป็นผู้มีใจเมตตา ใจดี โอบอ้อมอารี และคอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก นักบวชหญิงของศาสนาคริสต์จะมีบุคลิกที่เข้มงวด มีระเบียบวินัย ยุติธรรม และจริงจังในการวางตน ส่วนฆราวาสของศาสนาคริสต์ จะมีใจเยือกเย็น มองคนรอบข้างด้วยสายตาของความรัก ไม่ชอบความขัดแย้ง มีจ้ำใจ สุภาพ อ่อนโยนและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ อันที่จริงแล้ว คริจตชนก็ควรจะมีลักษณะนิสัยเช่นนั้นเป็นพื้นฐาน เพราะเราเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาสงสารอยู่เสมอ แม้ว่าลักษณะนิสัยพื้นฐานเช่นนี้ จะเป็นเหมือนจุดอ่อนให้คนที่คิดว่าตนฉลาดกว่า เข้มแข็งกว่า คอยข่มเหง เบียดเบียน หรือคอยจ้องทำร้ายก็ตาม หากแต่เราคริสตชนก็ยังคงยืนหยัด ที่จะมีความรักและเมตตาเป็นพื้นฐานของชีวิต และมั่นใจว่าเราจะได้รับ บำเหน็จรางวัลในสวรรค์เพราะความรักและเมตตานั้น

“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหง และใส่ร้ายต่าง ๆนานาเพราะเรา
จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มัทธิว 5:12)

ทุกคนที่ หวังใจ ในพระเจ้า ย่อมจะเข้า สู่ราชัย ยิ่งใหญ่นั้น
แม้นใครหมิ่น ข่มเหง ดวงชีวิน พระทรงธรรม์ จะโอบอุ้ม และคุ้มครอง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s