ทักษะพัฒนาเด็กและเยาวชน

จาก 49+1 ยุทธการสร้างลูกรัก

โดย วัชรี ธุวธรรม

กลยุทธ์ 49+1: พื้นฐานประสบการณ์ต่างกันจะผลิตบุคคลต่างกันอย่างไร?

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยการวิพากษ์วิจารณ์
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้คอยหาความผิดในผู้อื่น

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมอยู่กับความเป็นอริศัตรูกัน
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้ต่อสู้

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยการเยาะเย้ยถากถาง
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้ขลาดและอาย

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมอยู่กับความอดกลั้น
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้มีขันติธรรม

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยการส่งเสริมให้กำลังใจ
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้มีความเชื่อมั่น

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยการยกย่องชมเชย
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้รู้จักซาบซึ้งในความดีงาม

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยความยุติธรรม
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้รักความยุติธรรม

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยความมั่นคงปลอดภัย
เด็กจะสร้างนิสัยเป็นผู้มีความไว้วางใจผู้อื่น

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยความเห็นชอบ
เด็กจะสร้างนิสัยชอบตนเอง

– ถ้าเด็กมีชีวิตแวดล้อมด้วยการยอมรับและมิตรสหาย
เด็กจะสร้างนิสัยรักทุกคนและรักโลก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s