คนของพระเจ้า

“เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสาร” (ลูกา 7:13)

อาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พระวรสารกล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงประชาชนนับผู้ชายได้ 5,000 คน เพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรของพระองค์ และเช่นเดียวกัน พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสงสารหญิงม่ายที่มีบุตรเพียงคนเดียว บุตรของนางเพียงคนเดียวคือดวงใจของนาง พระเยซูเจ้าทรงเมตตาสงสารหญิงม่าย และคืนชีวิตบุตรชายคนเดียวให้แก่นาง พระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือชีวิต และสิ่งสร้างทั้งปวง ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงคืนชีวิตให้แก่เรา ผ่านทางศีลล้างบาป เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระองค์ เราจึงเป็นคนของพระเจ้า

“ท่านเป็นคนของพระเจ้า” (1 พงษ์กษัตริย์ 17:24)

เป็นถ้อยคำที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ของหญิงม่ายเมื่อบุตรของนางฟื้นจากความตาย ผ่านคำภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าของประกาศกเอลียาห์ เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นคนของพระเจ้า หมายถึง ผู้มีความเชื่อ ความหวัง และความรักในพระเจ้า มีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิต และมั่นใจในการทรงนำของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ ทั้งยังปฏิบัติกิจการดีงามตามแบบอย่างของพระองค์ และถึงแม้จะเดินหลงทาง ผิดพลาด ทดท้อไปบ้าง ก็ยังพร้อมที่จะกลับมาหาพระเจ้านั่นเอง

เมื่อข้าพเจ้าได้ตายจากบาปแล้ว พระองค์ก็ทรงชุบชูชีวิตวิญญาณข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นชีวิตวิญญาณที่พร้อมจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกกิจการ เป็นคนของพระเจ้าที่พร้อมจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ เหมือนดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า “พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา” (กาลาเทีย 1:15)

โปรดรับลูก เป็นคน ของพระเจ้า โปรดยกเอา ทุกกิจการ งานทุกสิ่ง
เป็นเครื่องมือ ข้าฯรับใช้ ไม่ประวิง ถวายเกียรติ พระองค์ยิ่ง กว่าสิ่งใด
ทรงเลือกสรร ข้าฯน้อย แสนด้อยค่า มอบความรัก ความเมตตา อันยิ่งใหญ่
สวมวิญญาณ ข้าฯด้วยเกราะ ของทรงชัย ข้าฯก้าวไป ด้วยดวงใจ ที่มั่นคง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s