มานนาสวรรค์

พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน.6:35)

บทเพลงมานนาใหม่ของ ว.พันธุมจินดา ท่อนหนึ่งร้องขชับขานไว้ว่า “…มานนา อาหารทานแล้วยังตายไม่เหมือนมานนาใหม่ ที่ได้จากพระบุตร มานนาใหม่นี้ เมื่อทานแล้วมีชีวา หล่อเลี้ยงบำรุงวิญญาณ์ ชีวาคงนิจนิรันดร์…” ร่างกายที่เน่าเปื่อยไปได้ของเรายังต้องการอาหารเพื่อมาหล่อเลี้ยงประทังชีวิต เช่นเดียวกัน วิญญาณที่ชิดสนิทอยู่กับร่างกาย ก็ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงด้วย แต่อาหารฝ่ายวิญญาณต้องอาศัยความเชื่อภายใน ที่มีความมั่นใจว่าอาหารนั้นจะทำให้วิญญาณของตน มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่ำได้

“อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน” (ยน.6:27)

เลือดของลูกแกะ ใช้ถวายเพื่อทดแทนบาปโทษของมนุษย์ในอดีตฉันใด เลือดขององค์พระคริสตเจ้า ก็ไถ่โทษให้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปฉันนั้น

พระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่แรกเริ่มในปฐมกาลตราบจนวันสิ้นพิภพ ในสมัยที่โมเสสนำประชากรของพระองค์ออกจากประเทศอียิปต์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและยังทรงรับฟังคำร้องขอ ทรงประทานอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย และประทานพระพรดูแลชีวิตวิญญาณ แต่เส้นทางชีวิตของมนุษย์ ที่เพียรหาแต่ความสะดวกสบาย พร่ำบ่น ต่อว่าเมื่อพบความยากลำบาก พระองค์ก็มิเคยทอดทิ้งด้วยความเข้าใจ ในความอ่อนแอของมนุษย์นี้ และยังทรงเลี้ยงดูเราตลอดมา

“ดูซิ เราจะบันดาลให้มีอาหารตกลงมาจากฟ้า เหมือนฝนให้ท่านทั้งหลายกิน” (อยพ.16:4)

“อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้” (ยน.6:27)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s