หยดน้ำในพระโลหิต

“หยดน้ำที่หลั่งลงในพระโลหิต คือชีวิตของลูกที่มอบถวาย อาจไม่มีค่าใดเทียบเทียมพระองค์ แต่ขอเพียงลูกได้ร่วมส่วนในบูชา” บทเพลงบทหนึ่งที่คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ได้เรียบเรียงถ้อยคำไว้อย่างสวยงาม เพื่อให้ชาวเราคริสตชนได้ขับร้องบทเพลงนี้ ในการสรรเสริญความรักยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสตเจ้า ที่ได้ทรงถวายพระองค์เองเป็นบูชาลบล้างบาปโทษมนุษย์ทั้งมวล และเพื่อให้ชาวเราได้รับรู้ว่า เราเองเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักมากมายเพียงใด เมื่อทรงให้เราได้มีโอกาสเป็นหยดน้ำใสที่พระคริสตเจ้าทรงเมตตา ให้มีส่วนร่วมในบูชาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

“พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์ โดยปราศจากตำหนิมลทินแด่พระเจ้า” (ฮบ.9:14)

ในทุกวันอาทิตย์ที่ข้าพเจ้ามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ข้าพเจ้าระลึกเสมอว่าตนเองเป็นคนบาป และเต็มไปด้วยมลทินทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ ความสำนึกในบาปและความต่ำต้อยแห่งวิญญาณของข้าพเจ้า จะคอยกล่อมเกลาจิตใจข้าพเจ้าให้สุภาพ นบนอบ และสำนึกถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าเสมอ หลายครั้งที่ข้าพเจ้าพาร่างกายและวิญญาณที่ดูสะบักสะบอมจากรอยบาดแผลแห่งชีวิตฝ่ายโลก เดินทางมาหาพระองค์เพื่อรอรับการเยียวยารักษา ด้วยโอสถทิพย์จากสวรรค์ ด้วยพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า และกลับไปมีพลังในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ต่อไป พระเยซูคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์เอง โดยปราศจากตำหนิมลทินแด่พระเจ้า แล้วข้าพเจ้าเล่า มีสิ่งใดที่สวยงามพอที่จะถวายพระองค์ได้บ้างหรือไม่?

ดุจมานา แห่งฟากฟ้า มาโปรยปราย ดุจพิรุณ หยาดสาย พร่างพรายสวย
ดุจโลหิต ที่หลั่งริน ลงในถ้วย ประกอบด้วย พระคุณ หนุนวิญญาณ
คือพระกาย พระโลหิต ที่รินหลั่ง เป็นความหวัง ของความหวัง ที่ขับขาน
เป็นท่อธาร แห่งชีวิต และวิญญาณ เป็นอาหาร ที่ประทาน เพื่อชาวชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s