ข้อคิด โดย น้ำผึ้ง 01/04/2015

ดินแดนผู้ต่ำต้อย

“เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์” (มธ.2:1-12)

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในที่ที่ต่ำต้อยที่สุด ในเมืองที่เล็กที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหลาย พระองค์ทรงคิดถึงผู้ที่ต่ำต้อยด้วยเช่นกัน ทรงเลือกที่จะให้คนเลี้ยงแกะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ชื่นชมยินดี ในการบังเกิดมาของพระองค์

หลายครั้งที่เราน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เราได้รับ อำนาจ พรสวรรค์ ฐานะ อุปสรรค หรือสิ่งเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับเรา เพราะมันเป็นเสมือนแส้ เป็นเสมือนขวากหนาม ที่กั้นขวางความสุขของชีวิต แต่การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ทรงเป็นพลังในการดำเนินชีวิตของผู้ทุกข์ยาก เป็นแบบอย่างความยินดีที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสภาพทุกข์นั้น พระองค์ทรงทราบว่าคนป่วยต้องการหมอ คนทุกข์ต้องการผู้บรรเทา เราจึงไม่ได้ทุกข์ หรือพบอุปสรรคแต่เพียงลำพัง ด้วยแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระองค์ “ขอพระราชาทรงปลดปล่อยผู้ขัดสนที่ร้องหาพระองค์ และทรงช่วยคนยากจนที่ไม่มีผู้ช่วยให้รอดพ้น ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน ทรงช่วยผู้ขาดแคลนให้รอดจากความตาย” (สดด.72:12-13)

เพลงท่อนหนึ่งขับร้องไว้ว่า “พระเยซู ผู้เดียวที่เป็น เพื่อนในยามลำเค็ญ เป็นความหวังให้เธอ แม้มีภัยใดที่พาลพบเจอ มีพระหัตถ์อบอุ่นดูแลมั่นใจ”

เพียงแค่เราไว้วางใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในทุกเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ว่าพระองค์จะทรงเคียงข้างเราเสมอ เราก็จะสามารถผ่านพ้นประสบการณ์เลวร้ายไปได้เสมอ

ในดินแดน ที่ต่ำต้อย น้อยคนรู้จัก ที่พำนัก ของพระองค์ ผู้ทรงศรี บังเกิดมา ท่ามกลางหมู่ สัตว์มากมี ณ ที่นี้ ที่ประทับ ของพระองค์ ใครทุกข์ยาก ตรากตรำ จำไว้เถิด พระองค์เกิด ท่ามกลาง พระประสงค์ เพื่อเป็นแบบ อย่างชีวิต ที่มั่นคง ให้ธำรง คงไว้ ซึ่งความดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s