ขอคุยด้วยคน 12/01/2013 โดย ม.ล.จตุรพิธ ชมพูนุท

บทอ่านที่สอง จดหมายของนักบุญเปาโลถึงคริสตชนโรม บทที่ 13 ข้อ 11-14

บัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องตื่นขึ้นจากความหลับ ขณะนี้ความรอดพ้นอยู่ใกล้เรามากกว่าเมื่อเราเริ่มมีความเชื่อ กลางคืนล่วงไปมากแล้ว กลางวันก็ใกล้จะมาถึง ดังนั้น เราจงละทิ้งกิจการของความมืดมนเสีย แล้วสวมเกราะของความสว่าง เราจงดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติเหมือนกับเวลากลางวัน มิใช่กินเลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่ปล่อยตัวเสพกามอย่างผิดศีลธรรม มิใช่วิวาทริษยา แต่จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์

ชาวยิวเตรียมรับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ด้วยความหวัง ท่ามกลางความสิ้นหวังเพราะบ้านเมืองตกอยู่ใต้อำนาจปกครองของมหาจักรวรรดิโรม เพราะถูกรีดนาทาเร้น ถูกเก็บภาษีทั้งจากโรมและจากผู้นำศาสนายิวด้วยกัน ประชาชนผู้ยากจน แม่หม้าย ลูกกำพร้า คนพิการ คนเจ็บป่วยถูกกีดกันออกจากพระเจ้า ถูกห้ามเข้าพระวิหาร ในชีวิตนี้พวกเขาไม่ได้พบพระเจ้าและในชีวิตหน้าพวกเขาก็ไม่ได้พบพระเจ้าตลอดนิรันดร

แต่ในความมืดมนสิ้นหวังนี้ พระผู้ไถ่เป็นความหวังริบหรี่เพียงความหวังเดียวที่พวกเขาได้รับข่าวสารมาจากประกาศกอิสยาห์ (บทอ่านที่หนึ่งอิสยาห์บทที่ 2 ข้อ 1-5) และรอคอยตลอดมา 3 ชั่วอายุคน

เยาวชนของผู้เขียนเรียนตกๆหล่นๆ ร่อแร่ในปีหนึ่งมารประจญ ยิ่งกว่านั้นพ่อแม่ทิ้งให้อยู่ลำพัง สุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรง แต่เมื่อแสงสว่างของพระเจ้าส่องมาต้องจิตใจของเธอ เธอจึงมีความหวังจะเรียนให้ดีให้ได้ เรียนให้จบให้ได้

ความรัก ความเชื่อและความหวัง แสดงออกทางการประพฤติ (ยากอบ 2:26) การที่เธอสามารถสอบในเทอมนี้ผ่านทุกวิชา ทำคะแนนวิชาเอกได้ถึง 3 แสดงว่าเธอมีความเชื่อที่เต็มเปี่ยม

ชีวิตของเราทุกคนที่กำลังเตรียมรับเสด็จพระผู้ไถ่ก็เช่นเดียวกัน จะต้องสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์ สวดภาวนา ดำเนินชีวิตพระวาจา และเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท

ระวังน้ำมันในตะเกียงให้ดี เจ้าบ่าวกำลังจะมาถึงแล้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s