พระตรีเอกภาพ : องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว

สัปดาห์นี้พี่น้องชาวฟาติมาได้มาร่วมฉลองสมโภชพระตรีเอกภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบปี ส่วนสัปดาห์หน้าพวกเราจะได้ร่วมฉลองพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า การที่พวกเราได้รู้จักพระตรีเอกภาพก็เป็นเพราะพระอาจารย์เยซูเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบ เพราะพระองค์เป็นพระบุตรผู้เสด็จลงมาจากสวรรค์ หรือเบื้องบน ดังนี้เอง พระองค์จึงตรัสถึงพระบิดา และพระจิต ให้แก่บรรดาสาวก และศิษย์ได้เข้าใจเรื่องของสวรรค์ ซึ่งอยู่เหนือสติปัญญาของมนุษย์ที่จะเข้าใจงานสวรรค์ ฯลฯ ดังนั้นเราจะต้องมีความเชื่อเหมือนบรรดาสาวกของพระองค์ เพราะจะเป็นการง่ายที่เราเข้าใจและดีใจ ด้วยความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผลใดๆ ที่จะต้องมาอธิบายว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ตามตรรกะของมนุษย์ผู้ชอบสงสัย อยากรู้ อยากเห็น ให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะเชื่อและวางใจ แต่นับเป็นบุญของผู้ที่เชื่อโดยไม่ต้องเห็น(สวรรค์)เสียก่อน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสตชน เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ความวางใจ และความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ด้วยเหตุนี้ผมเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอน ผมจึงเข้าใจแบบคนที่เชื่อฟังบิดาว่า พระตรีเอกภาพเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือพระบิดา พระบุตร และพระจิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว หรือเรียกว่าพระตรีเอกภาพนั่นเอง สิ่งสำคัญที่พี่น้องต้องตระหนักพิจารณา คือ พระตรีเอกภาพ (พระผู้เป็นเจ้า) ได้สร้างโลกและมนุษย์ ตลอดจนได้ช่วยเหชือมนุษย์ให้พบกับความรอดไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์

พระวรสารประจำสัปดาห์นี้ นักบุญมัทธิวได้บันทึกพระดำรัสของพระเยซูเจ้าไว้ในเรื่องที่เราจะต้องช่วยพระองค์นำประชากรของพระองค์ไปอาณาจักรสวรรค์ดังนี้ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร พระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน แล้วจงทราบเถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28 : 19-20)

พี่น้องสังเกตไหมครับว่า พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึง พระบิดา พระบุตร และพระจิต ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งได้นะครับว่าพระตรีเอกภาพ เป็นพระเจ้าสามบุคคลต่เป็นพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวครับ

และสำหรับคำสั่งสอนที่พระอาจารย์เยซูทรงสั่งให้สาวกปฏิบัตินั้น พี่น้องชาวฟาติาจำกันได้มากน้อยเท่าไรครับ เพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนเราทุกสัปดาห์ในพระวรสารนั้น พระศาสนจักรได้รวบรวมเป็นตอนๆ จากบันทึกของนักบุญต่างๆ ที่เชียนขึ้น แล้วนำมาให้พี่น้องพิจารณากันอย่างสั้นๆ (เป็นบริบท) เพื่อเราจะได้จดจำและนำไปปฏิบัตินั่นเอง ตามพระประสงค์ของพระอาจารย์เยซู หากพี่น้องอ่านพระวรสารทุกครั้งก่อนที่จะมาฟังมิสซา ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันธรรมดา พี่น้องจะได้รับฟังสิ่งที่พระอาจารย์เยซูพร่ำสอนเราทุกๆ วัน เพื่อเป็นคริสตชนที่ดี และด้วยพระเมตตาของพระเยซูเท่านั้น ผมและพี่น้องอาจจะมีโอกาสพบกับพระองค์ในอนาคตครับ

คุณหาญชัย
29/5/12

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s