บุญลาภ 8 ประการ: หลักวิถีการดำรงชีวิตชองคริสตชน

สภาพความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพฯ ยังคงปรากฏอยู่อย่างกว้างขวาง ในบางพื้นที่ก็เริ่มประสบปัญหา จากการที่น้ำกระจายตัว ครอบคลุมไปทั่ว พวกเราชาวฟาติมายังโชคดีมาวัดได้โดยไม่ต้องลงเรือมา ผมเห็นชาวฟาติมาใช้น้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กันอย่างขมีขมัน เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก เพราะพี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำงานให้กับพระเยซูเจ้า ในการบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ตามความสามารถของพี่น้องแต่ละคนเป็นอย่างดีแล้ว พี่น้องช่วยกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ

เมื่ออ่านพระวรสารประจำสัปดาห์นี้ในเรื่องบุญลาภ แปดประการแล้ว ก็คงจะช่วยให้พวกเราในปัจจุบันได้มองเห็นพระพรแห่งการบรรเทาใจแปดประการ เพราะพระเยซูเจ้าได้ทรงเทศน์เตือนใจ ประชาชนชาวยิวในขณะนั้น ให้มีกำลังใจ ที่จะดำเนินชีวิต ให้ถูกต้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เพระาสภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น ก็ได้รับทุกข์เวทนาจากการถูกกดขี่ จากผู้ปกครองชาวโรม และการใช้อำนาจผิดๆ ของผู้ปกครองชาวยิวเองด้วยกัน หากเราลองพิจารณาดู สิ่งที่พระเยซูได้สอนเรื่องบุญลาภแปดประการ ให้ประชาชนนำไปดำเนินชีวิตนั้น นับเป็นสันติธรรมจริงๆ เพราะจะทำให้ทุกคนสามารถ อดทนต่อชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสันติภาพในสังคมด้วย

ผมเองได้อ่านพระวาจาตอนนี้หลายครั้งหลายหนแล้ว แต่ก็ยังเข้าใจไม่หมด หลายๆ ครั้งได้ฟังคุณพ่อมาอธิบาย ความหมายของบุญลาภแปดประการ ทำให้เข้าใจมากขึ้น พี่น้องคงเคยได้ยินคำว่า คนใจบุญ คนใจพระ ซึ่งผมเข้าใจเองว่า เป็นคนที่มีบุญลาภแปดประการ หรือมีหัวใจเหมือนที่พระอาจารย์เยซูต้องการนั่นเอง ไม่ว่าคนเหล่านี้จะอยู่ในสภาพสังคมเช่นไร ก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสันติสุข เพราะพระเยซูเจ้าจะอยู่ในหัวใจของพวกเขานั่นเอง

พี่น้องชาวฟาติมาที่ศรัทธามาวัดบ่อยๆ มาขอพรจากแม่พระ พี่น้องเคยขอพรให้ตัวเรามีบุญลาภแปดประการหรือไม่ครับ ผมเชื่อว่าหลายๆ คนคงไม่เคยนึกถึง พี่น้องลองขอดูนะครับ แล้วสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตของเราได้ทันที โดยเฉพาะในขณะนี้สถานการณ์ของเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่ถูกภัยธรรมชาติจากน้ำ ทำให้พวกเขารอคอยความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ ชาวฟาติมาเป็นผู้มีบุญลาภ เรารีบออกมาช่วยเหลือเปิดให้พระเยซูออกจากใจของพวกเรา ผ่านมือ ผ่านกำลังของพวกเรา ช่วยบรรเทาชีวิตของพี่น้องประชาชน

คุณหาญชัย
3/11/11

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s