แบ่งปันพระวาจา

เปลี่ยนใจ และไปทำงาน” ครั้งหนึ่งเกือบหันหลังออกไปจากความเชื่อ แต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้เปลี่ยนใจกลับมาหาพระเจ้า และมาทำงานให้พระ

อาณาจักรของพระเจ้า” เป็นสิ่งเตือนใจเราว่า ยังมีอาณาจักรของพระเจ้าคอยเราอยู่ ดังนั้น การจะทำการใดให้คิดถึงพระเจ้า และมีความเชื่อ บนหนทางแห่งความชอบธรรม

คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณี” แม้ทุกคนเห็นว่าเป็นคนบาป แต่เมื่อได้ยินคำเทศน์สอนก็เชื่อ และกลับใจ พวกเราที่เป็นคนบาปก็หันมาเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ และปฏิบัติตาม เราก็จะมีโอกาสเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเช่นกัน

เปลี่ยนใจ” จากประสบการณ์ในชีวิต ตอนเช้าเวลาตื่นนอนมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะลุก แต่เพราะภาระและหน้าที่ประจำวัน ที่จะต้องไปทำงาน จึงทำให้เปลี่ยนใจ และในหลายสิ่งที่จะต้องตัดใจไม่ทำตามใจตัวเอง แต่พยายามที่จะทำตามพระวาจาของพระที่ได้ฟังและเรียน ให้ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีของพระองค์

บุตรคนที่หนึ่ง” หมายถึง คนที่เป็นคนบาปแต่กลับใจมาหาพระเชื่อฟังพระเจ้า

“ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” บุตรตอบว่า “ลูกไม่อยากไป” แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน พ่อจึงไปพบบุตรคนที่สอง พูดอย่างเดียวกัน บุตรคนที่สองตอบว่า “ครับพ่อ” แต่แล้วก็ไม่ได้ไป (มธ. 21:28-30)

บางครั้งชีวิตคนเรามักเจอทางเลือกสองทาง และลังเลจึงต้องให้พระเจ้าเป็นผู้นำทาง และคอยตักเตือนอย่างสม่ำเสมอในหนทางที่ถูกต้อง บางที เราอาจทำอะไรที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง พระเป็นเจ้าจึงเตือนเราเหมือนบุตรทั้งสองคน คนที่เชื่อฟังแต่ปฏิบัติเชื่องช้าก็จะได้ไปสวรรค์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติเลยก็ออกนอกลู่ทางของสวรรค์ และพบกับหายนะแน่นอนถ้าไม่กลับตัวกลับใจ

ดังพระวาจาที่กล่าวว่า “เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์น ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น” (มธ. 21:32) (คุณ Samsen226)

ประกาศกเอเสเคียล ถูกพระเจ้าตำหนิที่ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม พระเจ้าทรงเปรียบเทียบว่า ถ้ามนุษย์ทำความชั่ว ก็จะต้องตายเพราะการทำความชั่ว แต่ถ้าเลิกทำความชั่ว มาปฏิบัติความยุิตธรรมและความชอบธรรม ก็จะมีชีวิตอย่างแน่นอน จะไม่ต้องตาย

ข้อคิดของประกาศกเอเสเคียล ได้เทศน์สอนชาวอิสราเอล ที่ถูกเนรเทศไปยังนครบาบิโลน ให้ไตร่ตรองชีวิต ยอมรับความผิดพลาดและบาปของตน ชาวอิสราเอลเป็นทุกข์กลับใจ มีความกระตือรือร้นที่จะฟื้นฟูชีวิตและศาสนาใหม่ และในพระวรสารนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าได้ตรัสอุปมาเรื่องบุตรสองคน ใครทำตามความประสงค์ของบิดา บุตรคนแรกปฏิเสธ แต่ก็ได้เปลี่ยนใจและกลับใจในการดำเนินชีวิตใหม่ เหมือนที่นักบุญเปาโลสอน ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนชีวิตพระตรีเอกภาพ มีความถ่อมตนเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้าที่ยอมสละทุกสิ่ง ปล่อยวางความเห็นแก่ตัว เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าและมนุษย์ทุกคน

(ลุงตุ๋ย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s