ความหมายของใบลาน

ธรรมเนียมของชาวคริสต์คาทอลิก เมื่อผ่านเทศกาลมหาพรตเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเริ่มด้วย… วันอาทิตย์ใบลาน ภาษาอังกฤษเรียก Palm Sunday หรือ Passion Sunday ก่อนวันสมโภชปัสกา

ในภาษาไทย ลาน เป็นต้นไม้สกุล Corypha วงค์ palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น เรานำมาใช้แห่ก่อนเริ่มพิธีมิสซาในวันอาทิตย์พระมหาทรมาน เพื่อระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ทรงรับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์

มธ. 21:8 “ประชาชนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนบนทางเดิน บางคนตัดกิ่งไม้มาวางตามทางเดิน”
มก. 11:8 “คนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนตามทาง บางคนปูกิ่งไม้”
ยน. 12:12-13 “ประชาชนจำนวนมาก… ถือใบปาล์มออกไปรับเสด็จ”

หลายวัดสัตบุรุษมักถักใบลานเป็นศิลปะ หรือกางเขน เมื่อแห่แล้วก็นำไปไว้ที่กางเขนในบ้าน หรือหิ้งพระ เมื่อใกล้ถึงเทศกาลมหาพรตปีต่อมา สัตบุรุษจะนำใบลานไปให้ที่วัด เพื่อเผาเป็นเถ้า และนำมาใช้ในวันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต

ใบลาน เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ชัยชนะ การกลับคืนชีพ ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์ วิวรณ์ 7:9 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นนิมิตประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษา กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ และเฉพาะพระพักตร์ลูกแกะของพระเจ้า ทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปาล์ม ใบลานเป็นสัญลักษณ์หมายถึง จุดหมายของผู้ชอบธรรม”

สดุดี 91:12-13 “ผู้ชอบธรรมจะเจริญงอกงามดั่งต้นอินทผลัม จะเติบโตประดุจสนสีดาร์ แห่งเลบานอน ปลูกไว้ในบ้านของพระยาเวห์ เขาจึงเจริญงอกงามในท้องพระโรงของพระเจ้าของเรา”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s