การค้นพบกางเขนแท้ที่ตรึงพระเยซู

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพระศาสนจักรนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พัวพันกับการเมือง มีบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรของเรา เช่น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อราวปี 300 นั้น จักรพรรดิคอนสแตนตินก็ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง และให้อิสรภาพในการนับถือศาสนา ทั้งยังส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนจักรขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้พบกับการเบียดเบียนมากมาย เครื่องหมายกางเขนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์สากลที่ใครๆ ก็รู้จัก โดยส่วนตัวจักรพรรดิคอนสแตนตินเอง ก็เลื่อมใสในเครื่องหมายกางเขนด้วย เล่าว่าท่านมีชัยชนะเหนือศัตรูได้ก็เพราะเครื่องหมายกางเขนนี้เอง ท่านจึงตั้งใจจะสร้างพระวิหารขึ้นที่เยรูซาเล็ม เพื่อเทิดเกียรติกางเขนของพระเยซูคริสตเจ้า

องค์จักรพรรดิมีพระมารดาผู้เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาใหม่ คือคริสตศาสนามาก พระนางมีพระประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แม้พระนางเองจะมีอายุร่วมแปดสิบปีแล้วก็ตาม จึงตกลงพระทัยที่จะเสด็จไปเยี่ยมดินแดน อันเป็นถิ่นกำเนิดของพระเยซูคริสตเจ้า ขณะที่เดินทางไปนั้น พระนางก็ได้รับการดลใจให้มีความปรารถนา จะได้เห็นไม้กางเขนแท้ที่ตรึงองค์พระเยซูเจ้า แต่จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อพระเยซูเจ้าเองก็สิ้นพระชนม์มาร่วมสามร้อยกว่าปีแล้ว การที่จะพบไม้กางเขนแท้จึงดูจะเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลย แต่กระนั้นก็ตามพระนางก็มีความมั่นใจลึกๆ ว่าเป็นไปได้ พอมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อาศัยอิทธิพลของพระนางเองในฐานะมารดาของจักรพรรดิ และอาศัยความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่ง ชื่อมาคาริอุส (ภายหลังได้เป็นนักบุญ) พระนางก็ได้ทำการสืบหา และค้นหาสถานที่เป็นคูหาฝังพระศพของพระเยซูก่อน

เราต้องเข้าใจว่าดินแดนแถบนั้นทั้งหมดอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนายิว ซึ่งไม่ถือว่าพระเยซูเจ้าคือพระเจ้า และพวกยิวเองที่เป็นผู้ฆ่าพระองค์ กาลเวลาผ่านไป อิทธิพลของศาสนาอื่นก็เข้ามาครอบงำด้วย เป็นเหตุให้คริสตศาสนามีศัตรูทางด้านความเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาของพวกกรีกและโรมัน ศัตรูทางศาสนาเหล่านี้ได้ทำการปกปิดสถานที่ฝังพระศพจนหมดสิ้น ทำลายร่องรอยทุกอย่างที่จะทำให้พบสถานที่ดังกล่าว แต่ด้วยความพยายาม พระนางก็สืบค้นจนพบร่องรอยของสถานที่ฝังพระศพจนได้

ท่านผูอ่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อต้องการกางเขนแท้แล้ว เหตุใดจึงต้องหาที่ฝังพระศพเล่า?
สิ่งนี้มีเหตุผล คือธรรมเนียมของคนสมัยนั้น เมื่อคนใดคนหนึ่งถูกประหารด้วยอาวุธประเภทใด เขาก็จะเอาอาวุธนั้นฝังไว้พร้อมกับผู้ตายด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในคูหานั้น พวกเขาก็เอาไม้กางเขนไว้ในคูหาด้วย ส่วนจะเอาไว้พร้อมกับตอนที่ชะโลมพระศพเลยหรือเปล่านั้น ไม่มีใครทราบ แต่ส่วนมากแล้วลงความเห็นว่าไม่น่าใช่ คงจะเอามาไว้ตอนที่พระองค์กลับคืนชีพแล้ว และเพื่อต้องการลบร่องรอย จึงเอาไม้กางเขนทั้งสาม (รวมกับไม้ที่ใช้ตรึงโจรสองคนนั้นด้วย) มาไว้ในคูหาแล้วทำการกลบคูหานั้นเสีย พร้อมทั้งสร้างวิหารของเทพวีนัสขึ้นมาแทน และได้ตั้งรูปปั้นของเทพเจ้าจูปิเตอร์อันใหญ่โตไว้ที่นั้นด้วย เมื่อพบว่าสถานที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้าอยู่ที่ใดแล้ว พระมารดาของจักรพรรดิก็สั่งให้รื้อถอนวิหารนั้นเสีย พร้อมกับทำลายเทวรูปต่าง จนหมดสิ้น แล้วก็สั่งให้มีการขุดลงไปใต้ดินลึกเพื่อค้นหาไม้กางเขน

ที่สุดก็พบสถานที่ที่เก็บไม้กางเขน พบกางเขนสามอัน พร้อมตะปูและป้ายเขียนชื่อประจานที่ใช้ติดบนกางเขนด้วย เนื่องจากป้ายดังกล่าวนี้อยู่แยกต่างหาก ไม่ได้ติดกับไม้กางเขนอันใด จึงบอกไม่ได้ว่าไม้กางเขนใดเป็นที่ที่ตรึงพระเยซูเจ้า นักบุญมาคาริอุสจึงออกความเห็นว่าควรมีการพิสูจน์ โดยท่านรู้ว่ามีหญิงที่อยู่ในสกุลสูงคนหนึ่งป่วยหนัก รักษาไม่หาย หากเอาไม้กางเขนแต่ละอันไปวางบนตัวของคนป่วยแล้ว และหากเป็นพระประสงค์พระเจ้า ที่ต้องการให้รู้ว่าอันไหนเป็นกางเขนแท้ คนป่วยก็จะหายได้ จึงตกลงกันเช่นนั้น และได้นำกางเขนทั้งสามไปวางไว้บนคนป่วย ที่สุดก็พบว่าไม้กางเขนแท้นั้นเป็นอันไหน เพราะไม้กางเขนแท้ได้ทำให้คนป่วยหายจากโรคทันที ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและด้วยความยินดี พระมารดาขององค์จักรพรรดิก็ได้สร้างพระวิหารขึ้นเหนือหลุมศพ (ถ้าเราจะเรียก) ที่พบไม้กางเขนนั้น แล้วพระนางก็ได้นำส่วนของไม้กางเขนแท้ ไปมอบให้องค์จักรพรรดิผู้เป็นบุตรของพระนางด้วย ส่วนหนึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่กรุงโรม ในวิหารที่มีชื่อว่าพระวิหารของพระจิตแห่งเยรูซาเล็ม รวมทั้งป้ายชื่อนั้นด้วย ส่วนที่กรุงเยรูซาเล็มนั้น นักบุญมาคาริอุสได้เก็บรักษาส่วนใหญ่ของกางเขนไว้ แต่ภายหลังได้มีการแบ่งสรรปันส่วนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปในที่ต่างๆ ทั่วโลก นักบุญซีริชแห่งเยรูซาเล็มเองก็ยืนยันว่า ชิ้นส่วนของกางเขนของพระองค์กระจายอยู่ทั่วโลก

ที่มา: จากอิสระ.คอม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s