เทศกาลเตรียมรับเสด็จ พระคริสตเจ้า

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูริสตเจ้าในกาลเวลา และในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เพื่อนำการช่วยให้รอดพ้นมาให้พวกเขา ดังนั้น เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจึงเป็นห้วงเวลาแห่งการรอคอย และคริสตชนควรจะต้องมีจิตสำนึกว่าจะต้องดำเนินชีวิตเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าอย่างเต็มที่ เพื่อจะสามารถต้อนรับพระองค์อย่างเหมาะสม เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก

ปัจจัยที่จะช่วยพวกเราเตรียมตัวรับเสด็จพระคริสตเจ้าอย่างดียิ่งขึ้น ก็คือ

  1. ทำตัวให้กระตือรือร้นในเรื่องความเชื่อ การสวดภาวนา ใส่ใจและพร้อมที่จะรับรู้ “เครื่องหมาย” แห่งการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในทุกสภาพการณ์และทุกวันเวลาแห่งชีวิต อันเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับเสด็จพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  2. ให้ดำเนินชีวิตตามหนทางที่พระเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ โดยยอมสลัดทิ้งวิถีชีวิตเก่าที่คดเคี้ยวไม่ตรง และให้ทำการกลับใจอย่างจริงจังเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า มุ่งสู่พระอาณาจักรของพระบิดาเจ้า
  3. เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดี ที่องค์พระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ได้ทรงนำมาให้พวกเรา ด้วยการแสดงออกซึ่งความรักอันอ่อนโยนและอดทนต่อทุกๆ คน และเปิดใจให้กว้างสำหรับทุกๆ การริเริ่มที่จะทำความดี ซึ่งเป็นการเริ่มสร้างพระอาณาจักรพระเจ้าในปัจจุบัน ต่อเนื่องไปถึงอนาคตในความชื่นชมยินดีอันไม่รู้จักจบสิ้น
  4. ให้ยึดมั่นและถนอมหัวใจให้ยากจนและไม่ให้ยึดติดกับตัวเอง ด้วยการเลียนแบบนักบุญยอแซฟ แม่พระ นักบุญยอห์น แบปติสต์ และบรรดา “ผู้ยากจน” ท่านอื่นๆ ในพระวรสาร ซึ่งก็เป็นท่านเหล่านี้แหละ ที่ได้รับรู้องค์พระบุตรพระเจ้าในองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งได้เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้น
  5. ให้ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าอย่างศรัทธา ด้วยการตอบรับและต้อนรับองค์พระเยซูคริสตเจ้า ที่เสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเราอย่างต่อเนื่อง และด้วยการการติดตามพระองค์ในหนทางที่นำไปสู่พระบิดาเจ้า เพื่อว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเกียรติมงคลเมื่อสิ้นภิภพ พระองค์จะทรงนำพวกเราทุกคนเข้าสู่พระอาณาจักรอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน…

ที่มา: เก็บมาฝากจากคุณพ่อวีรศักดิ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s