ประวัตินักบุญเปโตร อัครสาวก

นักบุญเปโตร เดิมชื่อว่า “ซีโมน” เป็นชาวประมงคนหนึ่งของตำบลเบธไซดา (ลก 5:3) แต่ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:21,29) นักบุญอันดรูว์น้องชายของท่านได้เป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า “ผมพบท่าน ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมาเป็นกษัตริย์แล้ว” (ยน 1:41)

พระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชื่อท่านใหม่ และทรงเรียกว่า “เปโตร” ซึ่งแปลว่า ศิลา (มธ 16:17-19)

ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงตรัสถามท่านว่า “ท่านคิดว่าเราเป็นใคร” และเปโตรได้ทูลว่า “พระองค์คือ พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราจะตั้งท่านเป็นหัวหน้าแทนเรา ทั้งจะมอบกุญแจอาณาจักรแห่งเมืองสวรรค์แก่ท่าน” สัญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดในภาพคือ มือของท่านมีลูกกุญแจ นักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร ท่านได้ถูกจับตรึงกางเขน แต่ท่านได้ขอร้องให้เอาศรีษะทิ่มลงดิน โดยกล่าวว่า ท่านไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับ พระเยซูคริสตเจ้า พระอาจารย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s