ประวัตินักบุญเปาโล อัครสาวก

นักบุญเปาโล เดิมชื่อว่า “เซาโล” (ภาษาฮีบรู แปลว่า ที่ปรารถนา ที่ต้องการ) ท่านเป็นชาวยิวที่เกลียดชังพวกคริสตชนอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งที่ท่านเดินทางมุ่งไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับพวกคริสตชน พระเป็นเจ้าได้ประจักษ์มาหาท่าน โดยทำให้เกิดแสงสว่างลงมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน จนทำให้ท่านล้มลง และก็มีเสียงถามท่านว่า “เซาโล เซาโลเจ้าเบียดเบียนเราทำไม” เซาโลจึงถามว่า “ท่านเป็นใคร” เสียงนั้นตอบว่า “เราคือเยซู ที่เจ้าเบียดเบียน” ท่านจึงถามต่อไปว่า “พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใด” เสียงนั้นก็ตอบว่า “จงเข้าไปในเมือง แล้วเจ้าจะรู้ว่าจะต้องทำอะไร”

แต่เนื่องจากในขณะนั้นตาของท่านบอด จึงต้องมีคนนำทางเข้าเมือง สามวันให้หลัง ท่านได้พบชายคนหนึ่งชื่ออานาเนีย ซึ่งบอกกับท่านว่า พระเป็นเจ้าได้ส่งเขามาเพื่อพบท่าน หลังจากนั้น ท่านก็ได้เห็นอีกครั้ง พร้อมทั้งพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า ท่านได้กลับใจและรับศีลล้างบาป ทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เปาโล” (เทียบ กจ 9:1-19, กท 1:12-17) ท่านเป็นผู้มีจิตใจร้อนรน ทั้งจาริกประกาศพระศาสนาไปทั่วแคว้นต่างๆ รวมทั้งเขียนจดหมายถึงคริสตชนเป็นจำนวนมากที่สุด ท่านถูกจำคุก และถูกตัดศรีษะ เป็นมรณสักขี ฉะนั้น จึงมีสัญลกัษณ์ที่เห็นในภาพ คือ พระคัมภีร์ และดาบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s